I äventyrspedagogiken tränar man samarbete, stärker tillit och kamratrelationer, vilket skapar en mer harmonisk arbetsmiljö

Äventyrspedagogik - Skolor

"Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med hälsoarbetet, på ett sätt som engagerar hela människan. Syftet är att erbjuda ett spännande arbetssätt"

Läs mer om Äventyrspedagogik här

Vi erbjuder verksamhet för skolor som är spännande och roligt samtidigt som det utgår från vetenskaplig grund och helhetsperspektiv på lärande. Verksamheten utgår bland annat från samarbetsinlärning och upplevelsebaserat lärande.

Verksamheten innehåller stora delar värdegrundsarbete och låter eleverna uppleva tillhörighet och tillit samtidigt som man tränar samspel.

Ni kan välja ett färdigt paket av de nedan:

Rövare Liljas Testamente ▼

I det här äventyret får klassen i uppdrag att hjälpa en hemlig organisation att hitta den magiska silverbägaren som varit gömd sedan mitten av 1700-talet. För att klara uppdraget måste gruppen förutom att utveckla förmågan att samarbeta även bli experter på botanik, att läsa en karta och bedöma avstånd. Rövare Liljas testamente berör många värdegrundsfrågor och sätter deltagarnas läsförståelse på prov.

Sven Stures hemliga skatt ▼

Med bra sommarbete och genom att utveckla gemensamma strategier ska gruppen klara svåra, spännande och lite farliga uppdrag som hjälper dem att finna den hemliga skatten. För att klara uppdragen måste deltagarna bland annat träna på ledarskap, kommunikation och att fatta gemensamma beslut. Målet med äventyret är att öka samhörigheten i gruppen och att känslan av samhörighet stärks.

Tillit och samspel ▼

I de olika övningar får deltagarna träna på att utveckla gemensamma strategier och kommunikationsförmåga samtidigt som man ökar känslan av tillhörighet och tillit. Övningarnas svårighetsnivå anpassas efter gruppens förmåga och tidigare erfarenheter av liknande aktiviteter. Verksamheten bygger på glädje, lekfullhet och att alla deltagare känner sig som vinnare.

Se beskrivningarna ovan som riktlinjer för vad vi gör. Helst ser vi att ni kontaktar oss för att få mer information och för att kunna skräddarsy en lösning bara för er.

Äventyrspedagogik - Företag

Vi erbjuder aktiviteter för arbetslag som bygger en helhet där hela gruppen är vinnare. Aktiviteterna stärker gruppkänslan genom att deltagarna upplever tillsammans och utvecklar samspel.

Utmaningarna är utformade så att man måste sätta laget före jaget och inse att olikhet är en tillgång.

I aktiviteterna ingår att deltagarna bland annat tränar på ledarskap, kommunikation, gemensamma strategier, komma överens, kompromissa, utvärdera, analysera och utveckla.

Ni kan välja ett färdigt paket av de nedan:

Rövare Liljas Testamente ▼

I det här äventyret får klassen i uppdrag att hjälpa en hemlig organisation att hitta den magiska silverbägaren som varit gömd sedan mitten av 1700-talet. För att klara uppdraget måste gruppen förutom att utveckla förmågan att samarbeta även bli experter på botanik, att läsa en karta och bedöma avstånd. Rövare Liljas testamente berör många värdegrundsfrågor och sätter deltagarnas läsförståelse på prov.

Samspelscampen ▼

Det här är en tiokamp som innehåller roliga och spännande stationer. Målet är att gruppen ska utveckla gemensam strategi som man sedan utvärderar och utvecklar för att nå ett bättre resultat. Samspelscampen är utformad så att deltagarna kämpar för varandra och i slutet står hela gruppen som vinnare.

Äventyrligt gästabud ▼

Här välkomnas deltagarna till ett gästabud där man först måste erövra alla ingredienser till maten genom att klara fem svåra utmaningar som bygger på samarbete och strategi. Sedan får grupperna även bereda och tillaga maten över öppen eld.

Se beskrivningarna ovan som riktlinjer för vad vi gör. Helst ser vi att ni kontaktar oss för att få mer information och för att kunna skräddarsy en lösning bara för er.